Verantwoording

Den Haag heeft veel gezichten. ‘Stad aan zee’ is er één van. ‘Internationale stad van vrede en recht’ is een ander. Den Haag wordt ‘het centrum van de democratie’ genoemd, ‘koninklijk veelzijdig’, ‘popstad’ en ‘dansstad’. Ook deskundigen leggen verschillende accenten als hen de vraag wordt gesteld wat, historisch gezien, het belangrijkste kenmerk van de stad is. Het onderscheid tussen rijk en arm, ‘zand en veen’, zegt de één. Een ander noemt juist Den Haag als hofstad en als regeringszetel. De stad in het fin de siècle, eind 19e eeuw, als centrum van badcultuur en van repatriërende Indiëgangers, stelt een derde. En een volgende benadrukt het bloeiende Haagse kunst- en cultuurleven in de jaren ‘50 en ’60 van de 20e eeuw.

Het Haags Historisch Museum weerspiegelt al deze facetten. Het verduidelijkt de internationale en nationale betekenis van Den Haag én werpt licht op de lokale geschiedenis en cultuur: het ‘typisch Haagse’.

De geschiedenis van Den Haag ligt niet alleen besloten in museumcollecties, maar leeft ook voort in de structuur van de straten, in gebouwen, plekken en bodemvondsten, in beelden, archieven, boeken, namen en uitdrukkingen, in schilderijen en prenten, in foto’s en op films. En in de herinnering en de bezittingen van de bewoners. Deze brede verzameling wordt de Collectie Den Haag genoemd.

Het Haags Historisch Museum wil de Collectie Den Haag zichtbaar maken en duidelijk maken wat elk deel ervan vertelt over het verleden en over het Den Haag van vandaag. Daarmee krijgen de collectie en de geschiedenis van de stad meer betekenis. Het museum betrekt de bewoners van Den Haag daarbij en laat hen vertellen over hun wijk, hun stad en hun eigen geschiedenis. Ook ontsluiten we de geschiedenis van de stad met activiteiten op locatie. Zo bieden we het publiek met het project De Stad Geschonden de mogelijkheid vanaf 2010 in vier wijken de sporen te volgen van de Tweede Wereldoorlog.

Colofon

De Stad Geschonden is een project van het Haags Historisch Museum, Den Haag 2010

Idee, onderzoek en realisatie: Joanne Heyink Leestemaker (City Works) en Steven van Schuppen (Lopende Zaken)
Redactieraad: Yvonne Scholten, Maarten van Doorn, Henk Ambachtsheer, Steven van Schuppen, Joanne Heyink Leestemaker
Historische foto’s en kaarten: Gemeentearchief Den Haag
Platform locatieve media en webdesign: 7-scenes.com, Ronald Lenz, Willem Daan Poppe
Projectcoördinatie: Waag Society, Ivonne Dings
Eindverantwoording: Haags Historisch Museum

Rechten
Het Haags Historisch Museum heeft getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Wie zich desondanks in zijn rechten tekortgedaan voelt, wordt verzocht contact op te nemen met het museum.

Aansprakelijkheid
Het Haags Historisch Museum streeft er naar om via deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. De juistheid van de gegevens op de site destadgeschonden.nl is mede afhankelijk van informatie die ons verstrekt is door derden. Het Haags Historisch Museum kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden.  

The Hague Historical Museum strives to provide correct and up-to-date information on or via this website. It can happen, however, that the information on the site is incomplete or incorrect. The Haags Historisch Museum expresses no opinion about the suitability and/or completeness of the information offered and is not liable for any damage and/or costs resulting from incomplete and/or faulty information offered on Destadgeschonden.nl. The information offered on Destadgeschonden.nl does not confer any rights.