0.Route info – Duindorp

Voor de bewoners van Duindorp duurde de Tweede Wereldoorlog lang. Hij begon in 1939, met de legering van Nederlandse militairen tijdens de mobilisatie. In 1942-43 werd de bevolking van de wijk geëvacueerd. De Duitse bezetter bouwde er de Atlantikwall ter bescherming van de kust tegen geallieerde aanvallen. Van 1945 tot 1947 was Duindorp een interneringskamp voor collaborateurs. Na sluiting van het kamp in 1947, konden de Duindorpers naar hun buurt terug. Pas in 1953 waren de laatste huizen weer bewoonbaar.

Duindorp

Duindorp: volksbuurt, bunker, kamp

Startpunt: Tholensestraat (ter hoogte van Het Trefpunt)
Routebeschrijving Duindorp

Duindorp lag binnen de ‘Sperrzone’ – binnen het verboden gebied van de Atlantikwall. De bevolking moest evacueren. Op Scheveningen mocht een deel van de burgerij blijven wonen. Maar in Duindorp, de relatief geïsoleerde wijk midden in de duinen, moesten in 1943 alle mensen weg. Duindorp werd daardoor nog meer geïsoleerd en op zichzelf staand, en was nu bovendien ook zonder inwoners, Duindorp stond leeg.

Die situatie maakte de wijk in 1945 geschikt als interneringskamp voor mensen die met de Duitse bezetter hadden samengewerkt – voor NSB-ers en andere collaborateurs. In de loop van 1947 werd het kamp opgeheven en werden de huizen vrijgegeven. De laatste huizen die in Duindorp waren verwoest werden in 1953 vervangen door nieuwbouw.

beeldroute3

Het tracé van de route is zo gekozen dat het veranderend landschap in en om Duindorp vanuit verschillende ruimtelijke perspectieven belicht wordt. De route loopt door de straten en hofjes in de wijk en door de omliggende duinen. Een markante duintop is de Hoge Nol. Meteen in het oog springt de Tesselsestraat die van recht onder ons schuin naar links dwars door de wijk loopt. Die straat is ook een sociale scheiding: rechts het vissersvolk in de gemeentewoningen, links de particuliere bouw waar ondermeer de schippers woonden. Een ander strategisch gelegen duin ligt bij de ingang aan de rand van het voormalige terrein van Scheveningen Radio en biedt uitzicht op de haven die zo’n centrale rol vervulde in het leven van de Duindorpers.

Print This Page Print This Page